Fotografi som föreställer Ingegerd Levander

Tjärdrottningen från Vindeln

30 år gammal får änkefru Ingegerd Åström (senare gift Levander), Porträttfoto: Ingegerd Levander, även kallad Tjärdrottningenaxla rollen som företagsledare och styrelseledamot. Året är 1931, hennes man har just dött och hon är ensam med två små barn. Hon kom att kallas Tjärdrottningen och ledde framgångsfullt Umeå tjärexportaktiebolag (UTAB) under många år, samtidigt som hon också var en central figur inom Högerpartiets kvinnoförbund i Västerbotten.

Onsdag den 14/3 kl.15.00 kan du på Grubbebiblioteket höra mer om Tjärdrottningen. Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, visar och berättar.

Arrangör: Grubbebiblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer på https://www.minabibliotek.se/sv/library-page/grubbe