Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Den 8:e mars efter kl. 15.00 lanseras Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon (SKBL), ett svenskt kvinnobiografiskt online-lexikon på både svenska och engelska, där det går att läsa om bland annat Maja Beskow, Anna Grönfeldt och Ingegerd Levander – tre kvinnor som alla återfinns i Folkrörelsearkivet i Västerbottens samlingar.

I stora svenska biografiska lexika utgör kvinnor endast 5-10 procent av persongalleriet. Om historieskrivningen ska kunna bli mindre missvisande måste således utgångspunkten – källmaterialet – förändras. I detta projekt som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och är lett av Göteborgs universitet kommer således svenska kvinnors insatser i samhället, från medeltid till nutid, lyftas fram och tillgängliggöras!

Lexikonet hittas på: www.skbl.se