Sök i våra samlingar!

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Här finns handlingar från länets byar, från de stora folkrörelserna, både mindre och större föreningar och släkt- och personarkiv. 

I vår databas hittar du information om alla våra arkiv, både de uppordnade och de osorterade. Att söka HÄR är en bra förberedelse inför ett forskarbesök. För de uppordnade arkiven finns en arkivförteckning, som kan hämtas som pdf, med uppgifter om materialet. För de osorterade arkiven finns information i varierande grad. Visst material har restriktioner där ägaren till arkivet kan behöva ge sitt godkännande innan du kan ta del av det.