Rösträttsrörelsens kvinnor i Umeå

Missa inte sopplunch och föredrag, fredag den 9 mars!

Rösträttsrörelsens kvinnor i Umeå 1903-1921 – hur drevs kampen för kvinnans rösträtt i Umeå och vilka var kvinnorna bakom? Karin Holmgren, 1.e arkivarie vid Folkrörelsearkivet, visar och berättar!

Arrangeras av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Ersbodabiblioteket och Ersboda Folkets Hus.
Lunchen börjar kl 12 och föredraget kl 13.

Entrépriser: Kombinerad biljett lunch+föredrag; 120 kr. Bokas i förväg på t f n 090-18 00 02.
Endast föredrag; 40 kr ( behöver ej förbokas.) Välkomna!