Varulvshjälpen

På förfrågan från Region Västerbotten kommer Folkrörelsearkivet delta i deras satsning ”Varulvshjälpen”, ett kulturarvspedagogiskt projekt som riktar sig till skolelever i Skellefteåområdet med syfte att lära eleverna källkritik och att utforska olika slags källor, varav arkiv är en. Läs mer på varulvshjalpen.se