Orostider

OROSTIDER utställning

OROSTIDER

Utställning Forskarrum Nordanå
8 nov-30 nov

Krig, kristider och flyktingar – Då som nu drabbas människor av krig. En utställning som påminner oss om vad Rädda Barnens och Röda Korsets lokalavdelningar gjorde under världskrigen. Utställningen visas i Forskarrum Nordanå och pågår fram till den 30/11.

Rädda Barnens Lokalavdelning i Skellefteå

Lokalavdelningen i Skellefteå bildades i februari 1944. Verksamheten handlade mycket om att lösa de problem som gjorde sig gällande vid mottagandet och uppehållet av de evakuerade finska flyktingarna. Kläder saknades, främst till barnen och man samlade in 200 kg kläder och över 2000 leksaker som kunde delas ut till de finska barnen. Vart barn fick 2 leksaker var. Man bedrev också syverksamhet både för; tillverkning av vinster till tombola och babyutstyrslar som delades ut till finska barn. Genom föreningen förmedlades också ost till finska barn som kostförbättring. Man samlade in 1500 kr och 500 kg begagnade kläder och skor för Jugoslaviens räkning.
Titta på arkivmaterial kring: Uppstart av verksamhet för mindre barn vid flyktingförläggningar. Livsmedels och ostpaket till barn i Finland. Brev från fadderbarn i Finland. Insamling för Jugoslaviens barn. Vinstlistor för tombola. Upprop för nödhjälpsinsamling.

Fadderskap
Fadderskap
Brev från fadderbarn i Finland
Brev från fadderbarn i Finland
Tackkort för ostpaket
Tackkort för ostpaket
Ostpaket
Ostpaket
Symallar Rädda barnen
Symallar Rädda barnen

 

 

Norra Västerbotten 22 sept 1944
Norra Västerbotten 22 sept 1944

 

 

 

 

 

 

 

Skellefteåkretsen Röda Korset

Skellefteåkretsen Röda Korset bildades 1902. Första världskriget medförde stora arbetsuppgifter för Skellefteåkretsen Röda korset. Man anordnade fältsjukhus och hjälpte krigets offer bland annat genom att sända pengar till barnen i Wien. Arbetet fortgår under åren med insamlingar och aftonunderhållning och medlen användes för att utöka förråd och till hjälp åt sjuka och medellösa. Under andra världskriget ställdes Röda Korsarna inför nya stora uppgifter. Kretsen skaffade fram blodgivare, kläder till evakuerade finska flyktingar, upprättade ett sjukhem för evakuerade, utbildade samariter och upprättade förbandsplatser för hemvärnet. Man skötte ett sjukhem för evakuerade finländare och underhöll finska och norska fadderbarn. Man lämnade också bidrag till en barnstuga och anordnade en barnkoloni.
Titta på arkivmaterial kring: Förteckningar över sjukvårdspersedlar. Arbete med att förse och ställa i ordning sjukvårdsutrustning. Landsstormssjukstugeförråd. Arbete med att ställa iordning ett sjukkvarter i Jörn i händelse av krig. Insamlingar till barn. Sockerinsamling till Finland. Reparation av kläder och sömnad av babykläder som skickas till Finland och Norge. Fadderskap av finska barn.

Vid händelse av krig 1915
Vid händelse av krig 1915
Vid händelse av krig upprätta ett sjukkvarter i Jörn 1915
Vid händelse av krig upprätta ett sjukkvarter i Jörn 1915
Sjukvårdspersedlar som ska ställas i ordning
Sjukvårdspersedlar som ska ställas i ordning
Cirkulär
Cirkulär
Fadderskap, Röda Korset
Fadderskap, Röda Korset