Nya avgifter för förvaring av arkivmaterial

Fr o m 1 januari 2015 kommer Folkrörelsearkivet i Västerbotten införa en avgift för förvaring av arkivmaterial vid våra arkiv i Umeå och Skellefteå.

Sedan 2009 tas en avgift för förvaring av verifikat men föreningar har i övrigt kostnadsfritt kunnat lämna in och förvara material hos oss.  Denna kostnadfria förvaring är vi som arkiv numera så gott som ensamma att erbjuda, och med bakgrund i lägre bidrag från våra anslagsgivare i förhållande till verksamhetens kostnader har inte Folkrörelsearkivet längre råd att kvarstå med samma förmånliga förvaring.

Vid vårt årsmöte 25 mars 2014 togs beslut att avgiftbelägga samtligt hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten deponerat arkivmaterial.

Förvaringsavgift fr o m 2015-01-01
För medlemmar                         150 kr/påbörjad hyllmeter och år
Icke medlemmar                        300 kr/påbörjad hyllmeter och år

För medlemmar ingår första hyllmetern kostnadsfritt.

För de allra flesta föreningar som förvarar arkivmaterial hos oss lönar det sig att bli medlem för att få lägre förvaringsavgift och tillgång till fler tjänster.

 

Har ni funderingar kring de nya avgifterna och vad de kommer innebära för er, är ni välkomna att kontakta oss på info@folkrorelsearkivet.se eller 090-71 30 30.