Fotografi utav Maja Beskow

Föredrag om Maja Beskow

Välkommen till Ersboda bibliotek nu på fredag, Fotografi på Maja Beskow och elever i klassrumden 21 oktober kl. 13.00, då Folkrörelsearkivets 1:e arkivarie Karin Holmgren berättar om Maja Beskow, en av Sveriges föregångskvinnor!

År 1900 fick Maja Beskow, efter kungens nådiga tillstånd, rätt att undervisa vid Umeås högre allmänna läroverk. Hon blev därmed Umeås första kvinnliga läroverkslärare. Maja var en driven akvarellist och amatörfotograf. Materialet kring Maja utgör ett av
Folkrörelsearkivets största personarkiv.