Föredrag: Maja Beskow – det gömda arkivet. Om hemlighållen passion

Karin Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet, berättar om ett tidigare okänt material från teckningslärarinnan Maja Beskow, första kvinnliga läraren vid Umeå högre allmänna läroverk.

Genom almanackor, dagboksanteckningar och fotografier får vi ta del av en hjärteknipande kärlekshistoria mellan två kvinnor vid förra sekelskiftets början.

Ta del av denna spännande historia vid två tillfällen i höst:
25/10 kl 15.00 Grubbebiblioteket, Umeå 
13/12 kl 18.30  Bokcafé Pilgatan, Umeå 

Anna Å i båten i Borgsjö Fotograf Maja Beskow

Fotografier: Västerbottens museum