Folkrörelsearkivet + Kvinnohistoriskt museum

I maj öppnar Kvinnohistoriskt museumFolkrörelsearkivet + Kvinnohistoriskt museum för första gången en miniutställning i receptionen, där de tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten visar upp berättelser om kvinnor i Västerbotten, ur arkivets samlingar!

Först ut är Umeå fabriks- och Hantverksförening. I föreningens medlemsmatriklar hittar vi arbetande kvinnor från sekelskiftet 1800/1900. Kvinnor som var till exempel fotografer och bokbindare.

Bland namnteckningarna syns bl.a. Nancy Burström som 1905 kommer till Umeå, 15 år gammal. Burström börjar som passopp på Lundmarks Atelier hos Hilda Burström, där hon till en början sköljer fotografier. 1916 tar Nancy Burström över ateljén och byter namn till Nancy Burströms Fotografiateljé.

Läs mer på Kvinnohistoriskt museums hemsida: http://www.kvinnohistoriskt.se/4.7c1d91ea1631ceef0317d91.html