Fira med oss i Umeå!

Firandet av Folkrörelsearkivets 50-års jubileum fortsätter! Under tre torsdagar i november och december finns chans att lyssna till  föredrag med Cuno Bernhardsson, senior arkivarie vid Folrörelsearkivet i Västerbotten, i föredragsserien Människor och möten i arkiven.

 

 

 

 

Lördag den 30 oktober är ni dessutom välkomna till en eftermiddag med bubbel, snittar, föredrag och panelsamtal när vi bjuder in till arrangemanget Rätten till källorna. Läs mer om programmet nedan. Vi håller till på Västerbottens museum i Umeå.

Välkommen att fira med oss!


Lördag 30 november

RÄTTEN TILL KÄLLORNA

Vilken betydelse har öppna arkiv för en demokrati? Vad innebär motsatsen? Hur har arkiven använts i icke-demokratiska samhällen? Hur kommer arkiven se ut och användas i framtiden? Genom föredrag och samtal kommer dessa frågor att belysas den 30 november på Västerbottens museum i samband med Folkrörelsearkivet i Västerbottens 50-årsjubileum. Dagen inleds med bubbel och snittar.


Tid: kl 13.00-15.30 

Plats: 
Västerbottens museum, hall 9
Fri entré

 

PROGRAM
13.00 Snittar och bubbel

13.15-13.30 50 ÅR PÅ 15 MINUTER
Karin Holmgren, t.f. arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten ger en kort presentation av Folkrörelsearkivets historia.

 

13.30-14.00 ATT VÄXA UPP MED FLERA SANNINGAR – Opinionsbildning i DDR
Hur hittar en ung människa sin egen moraliska kompass i ett myller av fakta, personliga berättelser och kalkylerad propaganda? Vad händer när ett system kollapsar och ytterligare ett lager av sanningen kommer fram; sanningen om vänner, kollegor och släktingar så som de har registrerats i Stasis arkiv. 30 år efter murens fall blickar vi tillbaka på en uppväxt i ett icke-demokratiskt samhälle.

Föredrag av Birgit Berndt f 1975 och uppvuxen i Karl-Marx-Stadt (nu Chemnitz) i forna DDR. Birgit Berndt flyttade 2010 till Sverige och arbetar sedan 2014 som Danschef på Norrlandsoperan.

14.15-15.15 ARKIVEN, DESS ROLL OCH BETYDELSE  
FÖR DEMOKRATIN. Panelsamtal.

Moderator: Anna Sténs, historiker och blivande chef på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Deltagare:
Nina Björby, ordf. Kulturutskottet, Region Västerbotten
Fredrik Elgh, vice ordf. Kulturnämnden, Umeå kommun
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum
Fredrik Olsson-Spjut, ordf. Företagsarkivet i Westerbotten
Lina Vänglund, ordf. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

15.15 Avslutning.


Medverkande: Personal vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Birgit Berndt, Nina Björby, Fredrik Elgh, Ulrica Grubbström, Fredrik Olsson-Spjut, Lina Vänglund.

Programmet presenteras av Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum och med stöd av Umeå kommun.

Läs mer om vår verksamhet och Folkrörelsearkivets historia här: http://www.folkrorelsearkivet.se/om-oss/historik/