Filmer om arkivering

Sveriges hembygdsförbund (SHF) har åren 2019 till 2020 i samarbete med Svenska Arkivförbundet och de regionala enskilda arkiven, drivit ett arkivprojekt genom vilket hembygdsföreningar fick möjlighet att gå kurser i arkivering. En sådan kurs anordnades även hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten i början på 2020, och syftet med dessa kurser har varit att erbjuda arkivutbildningar särskilt anpassade efter hembygdsföreningars behov.

Föreningsarkivet Jämtlands län har nu, på uppdrag av SHF, inom detta projekt tagit fram en rad filmer om arkivering! Filmserien som heter ”Ta hand om arkiven” består av en rad filmer om arkivering särskilt riktade till hembygdsföreningar, men är så klart mycket sevärda även för andra som funderar över hur de bäst tar hand om arkivmaterial!

Filmerna ligger på SHFs Youtubekanal. Klicka här för att komma till de tio utbildningsfilmerna och lär dig mer om vad man behöver tänka på när man förvaltar detta viktiga kulturarv! De olika filmerna är mellan ca 2 och 10 minuter långa.

Klicka här för att läsa mer om Arkivprojektet. Visste du att det enligt statistik som SHF tog in 2013, finns hela 25 000 hyllmeter arkiv inom hembygdsrörelsen! Här finns en mängd information om bygden, i form av fotografier, kartor, brev och andra dokument. Västerbottens läns hembygdsförbund och många olika hembygdsföreningar från länet förvarar sina arkiv hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten!