Det gömda arkivet – om hemlighållen passion

Missa inte chansen att höra Karin Holmgren, 1:e  arkivarie på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berätta om teckningslärarinnan Maja Beskow som var den första kvinnliga läraren vid Umeå högre allmänna läroverk.

Hon höll sin passion hemlig men 100 år senare avslöjas en fantastisk historia ur arkivmaterialet. Genom almanackor, dagboksanteckningar och fotografier får vi ta del av en hjärteknipande kärlekshistoria mellan två kvinnor vid förra sekelskiftets början.

Kom till Bokcafé Pilgatan onsdag den 13 december kl. 18.30 (biljetter köps via Bokcafé Pilgatan, Entré 40:-/ 20:- för ungdomar/Pilgatans medl).

Anna Å i båten i Borgsjö Fotograf Maja Beskow