Cuno Bernhardsson prisas!

Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne har i år tilldelats arkivarie Cuno Bernhardsson, Folkrörelsearkivets mångårige medarbetare! Ett stort grattis till ett mycket välförtjänt pris, vi kan bara instämma i motiveringen som lyder:

”Med entusiasm och djupa kunskaper har han vid Folkrörelsearkivet i Västerbottens län och Forskningsarkivet, Umeå universitet, hjälpt många forskare och lokalhistoriskt intresserade. Han är en uppskattad släktforskarkursledare, en hängiven handledare för blivande arkivarier och en roande spridare av bildning genom sina seminarier och föreläsningar. Bernhardsson har förvärvat betydelsefulla personarkiv, som för Umeås första kvinnliga gymnasielärare Maja Beskow, landshövdingen Gustav Rosén samt författarna Torgny Lindgren, Folke Isaksson, Carl-Göran Ekerwald, Loka Enmark, Nicke Sjödin och Siv Cedering. Bernhardssons insatser har bidragit till djupare kunskaper om norrländsk kulturhistoria och de insamlade arkiven är ovärderliga för fortsatt kunskapsutveckling.”

Cuno Bernhardsson tar emot ett arkiv till Folkrörelsearkivet i Västerbotten, ca 1980-tal.