Del av protokoll från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, Umeå

Berättelser i en stad

I Kvinnohistoriskt museums nya utställning, Berättelser i en stad, kan du (bland mycket annat) se handlingar från Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Inte minst från kampen för allmän och lika rösträtt, genom Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, Umeå (FKPR). På museet kan du också ta del av en mycket spännande koppling mellan skidåkning, rösträttskampen och den samiska kampen för demokratiska rättigheter!

Läs mer på Kvinnohistoriskt museums sida: http://kvinnohistorisktmuseum.se/4.4c9604991525c253f0e1d5bd.html