Årets ungdomsstipendiat

2016 års Lokalhistoriska ungdomsstipendium tilldelas Elina Hedlund, Anderstorpsgymnasiet, klass SA3s.
Motiveringen lyder: ”För ett välformulerat och väldisponerat vetenskapligt arbete med ett tydligt genusperspektiv och en röd tråd.”

Elina Hedlund har skrivit ett arbete som inspirerats av hennes farmor som utbildade sig på Husmodersskolan i Ytterstfors, Byske. Inför detta har hon intervjuat tre före detta elever vid husmodersskolan, och ställer bland annat frågan vad husmodersskolan betydde för de unga kvinnor som utbildade sig vid den institutionen. Det är ett väl genomfört arbete där författaren utforskar både en generationsklyfta och analyserar begreppet frigörelse – vad betydde det då, på den tiden när hennes farmor var ung?

Stipendiet delas ut i Anderstorpsskolans aula den 9 juni av Skellefteå museums vd Anders Jansson.

Stort grattis till Elina Hedlund!

Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet är instiftat av Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokal historia. Stipendiesumman är 5000 kr och delas ut årligen.