Skanning och kopiering

Folkrörelsearkivet kan erbjuda kopior på arkivmaterial mot en mindre kostnad.

Kopiering
A4 s/v                3 kr
A4 färg               5 kr
A3 s/v                6 kr
A3 färg               10 kr

Snabbskanning/digitalisering
3 kr/kopia

Avfotograferad tidningssida i färg
175 kr/sida

Vid mer omfattande skannings-/kopieringsuppdrag kan en expeditionsavgift á 200 kr per påbörjad halvtimme tillkomma.

För större uppdrag lämnas offert.