Kurser och föredrag

Folkrörelsearkivets personal erbjuder föredrag som utgår från arkiven.

Aktuella föredrag:

1:e arkivarie Karin Holmgren, Umeå:

Maja och Anna – en kärlekshistoria

Om en kärlekshistoria som varit gömd i över 100 år. Teckningsläraren Maja Beskow valde att hålla sin passionerade kärlekshistoria med en annan kvinna hemlig fram till sina sista år då hon anförtrodde sin kyrkoherde att ta hand om hennes dagböcker. Böckerna hamnade efter många år på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Du kan också lyssna på ett poddavsnitt om Maja och Annas förbjudna kärlek. Det hittar du här. På undervisningsportalen Sveriges historia finns lärarhandledningar och lektionsupplägg som anknyter till berättelsen om Maja och Anna. Du hittar portalen här.

Maja Beskow – teckningslärare och pionjär
Ett personporträtt av teckningsläraren Maja Beskow (1877–1964), kvinnlig pionjär och pedagogisk förebild som fått ge namn till en av Umeås skolor. Läs mer om Maja Beskow i nättidskriften Västerbotten förr & nu.

Umeå – 400 år av utveckling sedd genom arkiven
Vilka spår kan vi se av stadens 400-åriga historia? Från stadsbildningen 1622 på Ytterhiske bys mark, etablerandet av nya stadsdelar, näringar och föreningsliv fram till dagens universitets- och kulturstad. Kan erbjudas både som föredrag och visning.

Hemmets kvinna – om husmodersrörelsen på 1920-1950-talet.

År 2020 utgavs boken Riksförbundet Hem och samhälle 1919–2019: 100 år för kvinnor, hem och samhälle, en historik författad av Karin Holmgren. I föredraget berättar Karin om boken och om husmodersrörelsens utveckling i regionalt och lokalt perspektiv.

Ge namnen liv!

En introduktion till släktforskning i Folkrörelsearkivets arkiv.

Arkivarie Susanne Odell, Umeå:

Tjärdrottningen

En föreläsning om Ingegerd Levander VD för Umeå tjärexport AB. Läs mer om Tjärdrottningen i nättidskriften Västerbotten förr & nu. På hemsidan Företagskällan finns ytterligare läsning och lektionsmaterial om Tjärdrottningen.

Arbetsstugor för barn
En föreläsning om de arbetsstugor för barn som fanns i länet under första hälften av 1900-talet. Arbetsstugorna möjliggjorde skolgång för barn i väglöst land, men för många innebar det också att vara borta från familjen hela terminer – ibland hela läsår. Läs mer om arbetsstugorna i nättidskriften Västerbotten förr & nu. Folkrörelsearkivet har också tillsammans med Västerbottens museum producerat en film om arbetsstugorna, du hittar den här. Föredraget kan kombineras med filmvisning.

Arkivassistent Elisabeth Wiklund, Skellefteå:

Guldkorn i arkivet

I föreläsningen visas guldkorn ur arkivet med arkivhandlingar som sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet.


Avgift per visning/föreläsning och grupp:

Dagtid: 1400 kr
Kvällar och helger: 2100 kr
För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild offert.

Obs! Undantagna från att betala arvode är bland annat Folkrörelsearkivets medlemmar, kommunbibliotek och utbildningsväsendet.