Medlemskap

Föreningar eller distriktsorganisationer kan bli medlemmar i Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Medlemskap innebär bland annat:

– Kraftigt reducerad kostnad för förvaring av arkivmaterial
– Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor
– Inflytande i Folkrörelsearkivets verksamhet genom rösträtt på vårt årsmöte
– Upp till en timmes återsökning utan kostnad i medlemsföreningens arkiv

Medlemsavgift

Förening/distriktsorganisation med mindre än 1 000 medlemmar               350 kr/år
Förening/distriktsorganisation med mer än 1 000 medlemmar                     700 kr/år

Medlemsansökan (blankett)

Klicka här för att läsa mer om våra avgifter och medlemsförmåner!