Avskrifter

För det ovana ögat kan en handling från 1700-talet te sig oläslig. Vi kan hjälpa dig och erbjuder avskrifter av äldre arkivhandlingar.

Expeditionsavgift 100 kr för varje påbörjad halvtimme.