Folkrörelsearkivets styrelse 2017


Valda av årsmötet

Ordinarie                                                                                                 Suppleant

Björn Högberg (ordförande)                                                               Kurt Olovsson
arbetarerörelsen                                                                                   arbetarerörelsen

Curt Wallmark                                                                                       Christina Hedström
bildningsorganisationerna                                                                  bildningsorganisatonerna

Lars-Olov Sjöström (kassör)                                                               Ulla Löfgren
frikyrkorörelsen                                                                                    moderaterna

Kjell Thelberg                                                                                        Olof Karlsson
nykterhetsrörelsen                                                                              fackliga tjänstemannarörelsen

Ivar Söderlind (vice ordförande)                                                       Björn Ericsson
idrottsrörelsen                                                                                     hembygdsrörelsen

Peter Vigren                                                                                         Rolf Hedqvist
(arbetarerörelsen)                                                                               (idrottsrörelsen)

 

Valda av kommuner och landsting

Ordinarie                                                                                                 Suppleant
Lars Erik Lidman                                                                                   Inger Lundqvist
Skellefteå kommun                                                                               Skellefteå kommun

–                                                                                                               Monica Wahlström
Region Västerbotten                                                                            Region Västerbotten

Bernt Lundström                                                                                  Per Holmström
Umeå kommun                                                                                     Umeå kommun