Podd

Livet i arkivet

En podd med berättelser från Västerbotten! Två avsnitt handlar om ”Förbjuden kärlek” och de utgår från mer än hundra år gamla dagböcker, brev och anteckningar efter lärarinnan Maja Beskow och från RFSL:s inlämnade material från 1970-talet och framåt. Som lyssnare tar vi del av spännande tidsdokument och starka berättelser om lust och längtan, men också om den goda viljan att göra livet lättare både för sig själv och andra. Ett annat avsnitt handlar om hur människor ordnat livet i sina byar – något som vi varit bra på i Västerbotten. I följetongen Steppar-Jerkers brott får vi höra vad om vad en blodig händelse ledde till under 1930- och 40-talet. Berättelsen, utifrån arkivmaterial och intervjuer, gör att vi får syn på såväl offer och förövare som tiden, dvs. 1930- och 40-talen.

Andra avsnitt handlar om demokrati, migration, att gå skola långt hemifrån och om en bödel på Backen i Umeå.

Här hittar du podden Livet i arkivet med bonusmaterial såsom bilder, mer lyssning och tips på läsning: https://www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet/livet-i-arkivet-podd/. Podden Livet i arkivet producerades tillsammans med Västerbottens museum och Erika Dahlgren under projektet Demokratiska arkivet, år 2020-2022. Projektet finansierades av Postkodstiftelsen.

Du hittar även poddavsnitten på Spotify eller andra sidor som samlar poddar.

Film

Västerbottens arbetsstugor för barn

Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten har tillsammans producerat en dokumentärfilm som berättar om en företeelse som kanske inte är så bekant längre, men som var många barns vardag under första hälften av 1900-talet. Under närmare fem decennier på 1900-talet var de så kallade arbetsstugorna i Västerbottens inland tillfälliga hem för barn från fattiga familjer i väglöst land, som annars inte skulle kunna gå i skolan. Filmen om arbetsstugorna bygger på ett gediget grävande i arkiven, men också på intervjuer med människor som bodde på arbetsstugorna. I dag är barnen till åren komna men minns ofta väl och med skärpa i detaljerna. Att skickas i väg från familjen för att tillbringa ibland hela läsåret utan möjlighet till hemresa kunde sätta djupa spår.

Filmen är finansierad med hjälp av medel från Länsstyrelsen i Västerbotten och skapad av byggnadsantikvarie Lena Berglund och fotograf Petter Engman, Västerbottens museum samt arkivarie Susanne Odell, Folkrörelsearkivet. Nedan finns länk till filmen, publicerad av Västerbottens museum, samt extra material om en rymning.