Tillsammans med Kvinnohistoriskt museum i Umeå erbjuder vi källövningar med Västerbottnisk kvinnohistoria för elever i högstadiet och gymnasiet. Övningarna handlar om: rösträttsarbetet i Umeå, livet i arbetsstugor för barn samt husmodersföreningarnas arbete för att höja hemarbetande kvinnors status.

Kvinnohistoriskt museum beskriver källövningarna så här:
”Genom att arbeta med källor får eleverna möjlighet att utforska ett fenomen med hjälp av primärkällor. De tränar analytisk förmåga och får, likt detektiver, upptäcka sammanhang och avslöja vad som kanske egentligen hände. Eleverna får möjlighet att utveckla sin historiemedvetenhet men blir också tränade i förmågan att förhålla sig till information i sin vardag.”

Fotografi som föreställer Vilhelmina arbetsstuga 1924.

Till källmaterialet finns en lärarhandledningen med beskrivningar av de olika källorna, men också förslag på frågor att utgå ifrån när eleverna ska arbeta med materialet.

Du hittar programmet på Kvinnohistoriskt museums hemsida, klicka här för att komma dit.
Har du frågor eller feedback om övningarna, kontakta gärna museets pedagog, kontaktuppgifter hittar du på museets hemsida under fliken skola.

Handlingarna som används i övningarna är hämtade ur Folkrörelsearkivets samlingar i Umeå. Vill ni göra ett större arbete kring något av områdena, eller veta mer om arkivet, är ni välkomna att boka tid för en visning. Folkrörelsearkivet tar emot besök, både av enskilda forskare och av grupper (vi tar emot både elevgrupper och lärargrupper).

Kontakta oss per e-post: info@folkrorelsearkivet.se eller ring 090-713030.