Våra tidigare program

Nedan presenteras de skolprogram som Folkrörelsearkivet erbjudit tidigare. Kontakta oss gärna om du har några funderingar kring programmen!

Workshop: Kampen om rösträtt.

Det vi tar för givet idag har människor ägnat sina liv åt att kämpa för! I denna workshop får eleverna uppleva historien med nedslag i Skellefteå, Sverige och England, samt själva rösta som Skellefteå stad 1891. Genom att studera arkivmaterial får eleverna djupare insikt i hur kampen fördes och vilka argument som användes.

Lokal: Forskarrum Nordanå
Arr. Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Skellefteå museum.

Workshopen finns som skolprogram för högstadiet samt gymnasiet, men också i en variant för vuxna.

Programmet Kampen om rösträtt tar avstamp i en workshop utvecklad 2015  av Nicklas Malmsjö, arkivarie vid Uppsala stadsarkiv tillsammans med Per Agius, arkivarie vid Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Läs mer om på: https://demokrati100.se/nytt-lararmaterial-om-rostratten/


Hjälp forskarbyrån och bli arkivdetektiv!

Förstoringsglas

Forskarbyrån behöver hjälp. Deras främste detektiv A.R. Kivarie är försvunnen. Kan du och dina elever lösa mysteriet med hans försvinnande? Kan ni, med hjälp av ledtrådar från arkiven, ta reda på vart han är?

Detektivjakten är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten.

Tidsåtgång och plats: Programmet äger rum i Forskarrum på Nordanå och beräknas ta cirka en timme.
Målgrupp: Programmet riktar sig till elever i årskurs 2 -4.


Uppdraget som även heter Uppdraget

Moröskolan

I det här projektet jobbar vi med boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Uppdraget är en bok som på ett spännande och inkännande sätt berättar om en tid i vår historia som inte får glömmas bort, nämligen tiden under andra världskriget.

I den värld som vi lever i idag, en värld som våra barn är och kommer att vara en del av, är det viktigt att lyfta fram det som en gång varit och lära sig något om det. Precis som Skolverket skriver i Lgr 11– Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

I detta skolprogram läser ni boken tillsammans i klassen under några veckor. Sedan kommer vi till er skola och ägnar en dag tillsammans med er. Vi jobbar med boken utifrån arbetspassen Arkiven berättar, Persongalleriet och Uppdragen.

Uppdraget som även heter Uppdraget är ett samarbete mellan Skellefteå stadsbibliotek och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Målgrupp: Programmet riktar sig till elever i årskurs 5-6.


Pokémon i Forskarrum

pokemon-go

Inne i Forskarrum Nordanå har tio olika Pokémons gömt sig. Kom hit och se om du kan hitta alla!

Varje Pokémon sitter dessutom inne på historiska fakta, så när du hittar dem hittar du samtidigt information om sådant du kanske inte visste tidigare.

I skolprogrammet ingår även en tipsrunda på Nordanå, kopplat till de historiska fakta som du förhoppningsvis tagit till dig av Pokémonjakten.

Pokémon i Forskarrum är ett samarbete mellan Skellefteå museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Tidsåtgång och plats: Programmet äger rum i Forskarrum Nordanå och beräknas ta cirka en timme.
Målgrupp: Programmet riktar sig till elever i årskurs 3-5.

Den långa vägen till Korta vägen

Karta

 Det här är ett skolprogram som fokuserar på att lyfta de nyanländas berättelser. Tillsammans med elever från Korta vägen, en utbildning för nyanlända akademiker, kommer vi ut till er på skolan för att ni ska få veta mer om hur lång vägen till Sverige faktiskt kan vara. Det finns gott om tid för frågor och funderingar.

Programmet kan kompletteras med en historisk tillbakablick på migrationen till och från Sverige, i form av amerikabrev och berättelser från den finska evakueringen.

Den långa vägen till Korta vägen är ett samarbete mellan Skellefteå museum, Korta vägen och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Målgrupp: högstadiet
Tidsåtgång och plats: 1-2 timmar på Nordanå eller på skolan

Andra världskriget i arkivet

Andra världskriget i arkivet

 I ett arkiv finns det historia och i det här skolprogrammet lyfter vi fram arkivmaterial från tiden för andra världskriget. Det är en tid som inte får glömmas bort och det som Skolverket skriver i Lgr 11 – Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid kanske är viktigare än någonsin.

Under ett lektionspass får ni ta del av lite av det som finns i vårt arkiv och i Forskarrum Nordanå. Det kan vara brev, böcker och tidningar, allt framplockat för att eleverna ska förstå att i ett arkiv finns det historia.

Vi ägnar även en stor del av lektionen åt att prata om andra världskriget och dess bakgrund och konsekvenser.

Målgrupp: högstadiet
Tidsåtgång och plats: 1 timme på Nordanå.


Mitt arkiv – vad berättar det vi sparar om oss?

 

Foto: Krister Hägglund Bild på tre flickor som skrattar. En håller upp ett fotografi.
Foto: Krister Hägglund

Ibland kan det vara svårt att berätta om sig själv med skrivna ord – då kan det vara lättare att beskriva vem man är och vad man tycker om utifrån minnen man sparat. En biobiljett från favoritfilmen, ett foto på kusinen i Stockholm, en konsertbiljett, ett utskrivet mejl eller en dagboksanteckning kan berätta mycket om vilka vi är och vad vi tycker är viktigt i våra liv.

 

Med material från vårt Bokbinderi får eleverna göra ett eget hemarkiv som de själva designar. Sedan visar och berättar de om sina minnen, som de tagit med, och lägger i sitt arkiv som de får ta med hem.Det här besöket ger eleverna möjlighet att förstå hur ett arkiv fungerar och hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial. De får tillfälle att fundera över vad det vi sparar berättar om oss själva och vilka berättelser som kan finnas i ett arkiv. Det är också ett tillfälle för eleverna att berätta saker för varandra som de i vanliga fall inte gör.
Målgrupp:  åk 3-6
Tidåtgång: 1,5 h
Plats: Folkrörelsearkivet i Västerbotten på Nordanå (med besök i arkivet) eller på er skola.

 

 Protestera mera!

Hur har västerbottningarnas protester sett ut genom tiderna och hur ser de ut idag?

Under det här besöket bekantar vi oss med de klassiska folkrörelserna och diskuterar på vilket sätt de varit en del av demokratiseringen i Sverige. I arkivet tittar vi på vad de lämnat efter sig i form av dokument, foton och föremål. Eleverna får sedan frågan: Om de skulle ge sig ut på gatorna och protestera just idag – vilken fråga eller åsikt skulle de föra fram då?

Vi pratar om hur ungas protester ser ut idag och vilka forum som används. Sedan får eleverna utifrån sina ”protester” göra ett demonstrationsplakat. Det här mötet ger eleverna en bild av hur människor i Västerbotten gått ihop och kämpat för att förändra saker som de tyckt varit fel. Eleverna får möjlighet att reflektera över hur de själva kan nå ut om de vill protestera mot något som inte känns bra.
Målgrupp:  åk. 7-9
Tidåtgång: 1,5 timme

 

Arkivkunskap och källkritik – Klemensnäskravallerna i fokus

Fotografi utav ungdomar som sitter vid två bord och arbetar. I bakgrunden röda fanor där det står bland annat "Wi fordra rättvisa"

 

Med det här programmet vill vi väcka elevernas nyfikenhet på historia och visa vilka olika typer av källor som finns i vårt arkiv.

Utifrån domstolsprotokoll, tidningsartiklar, uppsatser, foton, manus och småskrifter, som alla rör Klemensnäskravallerna, får eleverna får eleverna jobba med källkritiska frågeställningar. Eleverna får bl a fundera på frågor som: Vad har hänt? Vad handlar konflikten om? Vad vill de olika parterna? De får också diskutera om det samhällsproblem som källan berättar om finns idag och hur det i så fall förändrats. Tillsammans får de sedan redovisa sitt arbete i form av en populärvetenskapligt hållen artikel.
Målgrupp:  gymnasiet
Tidåtgång och plats: 2 timmar på Folkrörelsearkivet + tid på skola för redovisningsuppgiften och redovisning

 

Tonårstider och mönster

I arkivet från Norra Västerbottens Köpmannaförbund finns protokoll, ritningar på nya affärer och många foton.  Där finns också en samling modefotografier från 50-talet som enligt beskrivningarna har de moderiktiga tonårsfärgerna. Med inspiration från fotografier, arkivhandlingar och några formgivare från 50-talet som Astrid Sampe, Stig Linberg och Viola Gråsten målar elever nya mönster till kapporna.

Målgrupp: Förskoleklass- åk. 9
Tidåtgång: 2 timmar
Plats: Folkrörelsearkivet i Västerbotten på Nordanå (med besök i vårt arkiv) eller på er skola.


Bildresor

Här jobbar vi med inspiration från Margareta Sondells personarkiv. Genom hennes dagböcker, klippböcker, vykortsalbum och fotoalbum kan man följa henne genom livet. Margareta levde flera år i USA och i hennes fotoalbum kan man se att hon upplevt många spännande platser; hon har campat i Idaho, fiskat, åkt skidor, sett björnar, ridit i Yellowstone nationalpark, åkt båt och varit i New York och Chicago. Ändå vet vi inte allt. Vad gjorde hon mer?  Under denna workshop fantiserar eleverna nya bilder till fotoalbumen. Eleverna jobbar tillsammans två och två och målar nya platser som Margareta kan tänkas besökt.

Målgrupp: åk 1-5
Tidåtgång: 2 timmar
Plats: Folkrörelsearkivet i Västerbotten på Nordanå (med besök i vårt arkiv) eller på er skola.

 

Berättelser med avstånd

Tillsammans med Skellefteå museums pedagog träffar vi din skolklass för att  titta och läsa olika Amerikabrev och andra brev som beskriver saknad och längtan på avstånd. Eleverna får arbeta med brevens innehåll och sedan skriva brev till någon de längtar efter.

Målgrupp: åk 7 – Vuxenutbildningen
Tidåtgång: 1,5 timme + efterarbete på skolan
Plats: Forskarrum  Nordanå eller på er skola

 

Skepp O´hoj

Vid älven i Skellefteå ligger huset Karlgård. Där levde på 1800-talet familjen Sandström, en av Skellefteås bästa skeppsbyggare. Familjens barn skickades tidigt ut i världen för att gå skola eller för att följa med på olika skepp. Med inspiration från brev och andra handlingar som rör livet som skeppsbyggare målar eleverna bilder två och två. De målar skepp, älven, havet och hus.

Genom våra arkivhandlingar kan man läsa om vad som fraktades på skeppen och vilka mått man använde. Barnens brev till familjen väcker också många frågor kring hur annorlunda det var att vara barn vid den tiden. Joachim är bara tio år gammal då han skickas själv till Piteå för att gå skola och han skriver hem om sin längtan efter familjen och mamma och pappa. I ett annat brev får vi följa 14-årige Johan Jr Sandström som själv följer med ett skepp till Lissabon och hur han hamnar i två stormar på vägen ner.

Målgrupp:  åk 3-6
Tidåtgång: 2 timmar
Plats: Folkrörelsearkivet i Västerbotten på Nordanå (med besök i vårt arkiv) eller på er skola.


På jakt efter det förflutna med geocaching!

Norran20140609
Klicka för större bild!

I närheten av varje skola har något spännande hänt. Vissa händelser är sedan länge bortglömda men finns bevarade i våra arkiv och de händelserna vill vi berätta om.

Med hjälp av Geocaching ger vi oss ut på jakt efter elevernas egen historia i deras närmiljö. Som avslutning får eleverna fritt tolka den historia de fått ta del av – en målning, film, teater osv, utifrån elever och lärares önskemål.

Programmet är framtaget med hänsyn till läroplanen med fokus på: ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser”. Vi vänder oss till åk 6-9 med start så snart snön är borta!