Från Tärnabyområdet

Inför Kulturarvsmässan i Tärnaby, som skulle gå av stapeln sista helgen i mars, har vi letat arkivalier, bilder och föremål i Folkrörelsearkivets och Västerbottens museums samlingar. Vi fann en del spännande grejer som vi visar här på webben, eftersom själva mässan blev inställd. Klicka på ”här” så visas pdf-filer där vi samlat informationen.
Välkommen till vår ”mini-webbmässa”!

Västerbottens lapska museiförening

Om föreningen som bildades 1940 – text och bilder: Visas här.
Rapporter från föreningen insända till Västerbottens läns Hembygdsförenings årsbok under åren 1940, 1943-1949: Visas här
Föremål ur föreningens samling, deponerad på Västerbottens museum, hittar du här.

 

Hjelmérus, Rosén och Tärna för hundra år sedan

Ett urval av Alfred Hjelmérus klipp från Tärna och Stellan Roséns bilder. Tillsammans ger de en glimt av Tärnabygden för ganska precis hundra år sedan. Visas här.

Om mjölk och mejerier

Mjölk från framför allt renar och kor har varit viktig för människor i Tärnaområdet under hundratals år. Det ser vi spår av på både Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum. Här visas en del av det vi hittat i arkiv och samlingar på temat mjölk.

Om ripfångst i Tärna 1892. Provläs och provskriv frakturstil!

I Hjelmérus samling hittade vi ett klipp från tidningen Westerbotten, som gavs ut 1869-1912. Artikeln beskriver hur det går till när ”fogel” fångas. Den finns att läsa här

Texten är satt i fraktur, den stil som används i Sverige redan från 1500-talet och långt in på 1800-talet i böcker och tidningar. Frakturstilen ersattes av antikvan, den mer runda stil som vi använder i dag i bokstäver. Om du vill prova att läsa och skriva frakturstil (vi rekommenderar kalligrafi-tuschpennor) så finns en bra handledning som Arkivcentrum Örebro ställt samman här. 

 

Berättelser utifrån tre gravvårdar

Utifrån tre gravstenar på Laxnäs övre ödekyrkogård i Tärna har arkivarie Cuno Bernhardsson gjort arkivsökningar – i bl.a. folkräkningar, husförhörslängder och historiska kartor. Genom materialet, som togs fram för att användas i skolundervisning, kommer vi nära de tre personerna som begravdes på kyrkogården. Det är spännande att se vad mycket arkivhandlingarna kan berätta! Och kanske inspirerar det fler att använda sig av arkivmaterial som numera i hög utsträckning finns digitalt sökbart.

Behöver du lärarhandledningar om detta ämne i din pedagogiska verksamhet? Hör i så fall av dig till Susanne Sundström, Västerbottens museum.

Klicka på bilderna så kan du följa Johan Johansson, Carolina Josefina Stenmark och Tomas Leonard Hedlund-Laula utifrån arkiven.

Johan Johanssons gravkors i järn. Nedan: Carolina Josefina Stenmarks och Tomas Leonard Hedlund-Laulas gravstenar.

Tärna och utförsåkning

Litegrann om Tärna IK Fjällvinden i arkiven! Se här.

Stenmarksmössa i Västerbottens museums föremålssamling.

Om landskapet, arkeologi, skog & historia

Rapporter, utredningar, inventeringar och planer som rör Storumans kommun hittar du här. 

Björntand från björngrav i Västerbottens museums samlingar.