Arkiv och lärande

Fotografi utav barn på besök i arkivet. De står mellan arkivhyllorna och läser.

Fotograf Krister Hägglund

Hur kan vi veta något om det förflutna? Hur kan vi ta reda på varför vissa saker ser ut som de gör idag? I vårt arkiv finns spåren efter de människor som velat förändra något, antingen i samhället eller i sitt eget liv.

I våra skolprogram vill vi ge eleverna möjlighet att förstå hur ett arkiv fungerar och hur de används idag, både för forskning och för eget nöjes skull.

Vi vill visa eleverna att de som bodde i Västerbotten spelade en roll i de stora händelser som utspelat sig ute i världen. I de lägre åren ingår alltid ett skapande moment för att det första mötet med arkivet ska bli ett kreativt och spännande möte. För elever i gymnasiet fokuserar vi på arkivkunskap och källkritik, men alltid med ett lokalt material att jobba med. Alla våra skolprogram börjar med ett besök i arkivet och en genomgång av vår verksamhet.

Vi träffas i Forskarrum Nordanå, en mötesplats för lokalhistoria, byggnadsvård och berättande. Läs mer här: http://www.folkrorelsearkivet.se/forskarrum-nordana/ eller http://skellefteamuseum.se/om/mer/forskarrum-nordana/

Vi erbjuder också föredrag för lärare om arkivpedagogik och att upptäcka sin historia, läs mer under fliken ”Kurser och föredrag

För mer information, kontakta Anneli Rundström Karlsson: tel. 0910-880 01 eller e-post:
anneli.rundstrom.karlsson@folkrorelsearkivet.se

Fotografi utav barn på besök i arkivet, de tittar på en en handling som arkivpedagogen håller upp (med bomullshandksar!)