Byar

Fotografi utav Byakistor

Folkrörelsearkivets samlingar rymmer många arkiv efter länets byar. Byarkiven består ofta av ett spännande material som berättar om livet och gemenskapen i byn.
Nedan följer ett par exempel på handlingar som kan hittas i byarnas arkiv.

Budkavel i trä med inristade initialer. Denna kommer från Håknäs by 1820-tal.

Budkavel från Håknäs by 1820-tal. Budkaveln användes för att sammankalla byns fastighetsägare till byastämma.

Skannat dokument. Byordning från Ytterhiske by.

Byordning från Ytterhiske by, byordningen var ett gemensamt regelverk för byns invånare.

Skannat dokument. Fastighetshandling Skravelsjö nr 5, Skravelsjö by.

Fastighetshandling Skravelsjö nr 5, Skravelsjö by.

Skannat dokument. Brandsyn Skravelsjö by. En bedömning av gårdens fastigheter.

Brandsyn Skravelsjö by. En bedömning av gårdens fastigheter. Fastighetens mått, skick och ålder är ofta upptagna vilket gör det till ett intressant material för husforskaren.