Var med och bevara vårt gemensamma kulturarv

Som förening har man ingen skyldighet att spara sina handlingar enligt lag men alla verksamheter har behov av både framåt- och tillbakablickande. Hur gjorde vi då? Vad kan vi lära oss av det? Förenings- och folkrörelsearkiven är en del av den enskilda arkivsektorn, ett viktigt komplement till de statliga och kommunala arkiven. Här är det den vanliga människan som hållit i pennan. Kanske har man på sin fritid engagerat sig i den lokala gymnastikföreningen, i facket eller tillsammans med grannarna i byn bildat en elförening när elektriciteten kom till trakten. Synd vore om denna del av vår historia och det väldiga engagemang som funnits gick förlorat, förenings- och folkrörelsehistorien är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Hur går det till?

Överlämnande av arkivhandlingar till Folkrörelsearkivet kan antingen ske som gåva eller som deposition.

Gåva innebär att äganderätt övergår till Folkrörelsearkivet, en inlämningsform som är vanlig när en förening upphör och saknar distriktsorganisation. En gåva innebär också att arkivhandlingarna är öppna för forskning, om ej särskilda förbehåll finns.

Deposition, som är den vanligaste formen av överlämnande, innebär att föreningen själv behåller äganderätten till materialet och att detta därmed inte är öppet för forskning utan föreningens tillstånd.

Vid överlämnandet upprättas ett kvitto och en överlåtelsehandling med förteckning över de handlingar som lämnats skickas ut kort därefter.

Vad kostar det?

Förvaringsavgift för deponerat arkivmaterial fr o m 1 jan 2015:

För medlemmar                         150 kr/påbörjad hyllmeter och år
Icke medlemmar                        300 kr/påbörjad hyllmeter och år

För medlemmar ingår första hyllmetern kostnadsfritt.

För de allra flesta föreningar som förvarar arkivmaterial hos oss lönar det sig att bli medlem för att få lägre förvaringsavgift och tillgång till fler tjänster.

Varför arkivering?

Fotografi utav äldre arkivhandlingar (kuvert i beige och ljusblått)Att förvara sitt arkiv hos Folkrörelsearkivet innebär flera fördelar
- Hela arkivet finns samlat på ett ställe
- Bättre ordning på handlingarna, lättare att återsöka
- Arkivet förvaras i brand- och fuktsäkra lokaler
- Bättre tillgänglighet till handlingarna, både för föreningen själva och för forskare
- Du är med och skapar en framtida bild av din organisation

Inför leverans

- Se till att materialet är grovsorterat
- Verifikat äldre än 7 år undanbedes
- Vid stor leverans, meddela oss gärna någon dag i förväg

Läs också:

Vårda ditt föreningsarkiv – tips för arkivering PDF